Begroting 2019-2025

Toelichting begroting

Inkomsten

De begroting van inkomsten is met het oog op verwachte groei met € 7.000 verhoogd ten opzichte van de werkelijke tienden van het vorige jaar.

Uitgaven

In principe geven wij onze inkomsten door volgens de procuratieregeling en het declaratiebeleid van 2019-2025.