Begroting

Begroting 2017

 

Omschrijving LiefdeDiensten BV’s Jaarbegroting
Inkomsten  
bijdragen Leden 33.700
rente
overige inkomsten
  100% Totaal   33.700
Uitgaven
Boven 10% Rafaël Nederland 3.370
Binnen 73% huisgroep Kort Haarlem M/J 450
huisgroep Korte Akkeren A/J 450
huisgroep Ouwe Gouwe M/B 450
huisgroep Zomenbuurt R/A 450
muziekgroep H 1.000
kindergroepen E/S 1.000
tieners E/S 1.000
attenties J 300
consumpties J 1.000
materiaal R 1.000
onderwijs E 3.200
secretariaat 1.100
training 3.700
reiskosten 500
huur 7.000
afschrijving media 1.500
bankkosten 190
verzekeringen 190
Buiten 17% Entheos Buurtpastoraat 1.500
Children of Destiny At Home in Zuid-Afrika 3.600
projecten 750
Totaal   33.700
         
Recapitulatie   Begroot
Inkomsten 33.700
Uitgaven 33.700
Beleid 0% 0

Investeringsbegroting

Behoefte

2017

2018 2019 2020 2021 Totaal
Beamer Zaal 0
Beamer Alpha 0
Scherm Zaal 0
Laptop ZAAL 0
Laptop TW 0
Laptop Alpha 0
Geluids-/Beeldinst. 0
Percussie/Drumstel 0
Piano 0
MP3recorder 0
Buitenbanner 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
Financiering 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal
Spaarrekening 0 0 0 0 0 0
RC 0

Totaal

0 0 0 0 0

0

  

Toelichting begroting 2017

Inkomsten

De begroting van inkomsten is gebaseerd op de werkelijke bijdragen van het vorige jaar.

God heeft de blijmoedige gever lief. Wij geloven dat wij het leven en ons inkomen van onze lieve God ontvangen, om het door te geven.

Wij geven volgens Bijbelse norm 10% van ons persoonlijk Inkomen aan God terug voor het onderhouden en vernieuwen van ons geestelijk huis, Rafaël Gemeenschap Gouda.

Uitgaven

In principe geven wij onze Inkomsten door volgens ‘Procuratieregeling en Declaratiebeleid 2017’ (bijlage).

We geven volgens Bijbelse norm 10% aan ‘Boven’ terug: Rafaël Nederland.

We bestemmen 73% voor ‘Binnen’; onderhouden van en extra investeren in bestaand, eigen gemeenschapsleven.

De budgetten voor de huisgroepen zijn ook bedoeld om mensen in nood uit hun buurt te helpen.

We investeren in ontwikkeling van mensen en kijken daarbij naar nut, draagkracht en motivatie. Uit het trainingsbudget kan een beroep worden gedaan voor RN Impactdagen/-weekend en voor innerlijke groei zoals de Groundworkconferenties.

We offeren 17% voor ‘Buiten’; onderhouden van bestaand zendingsleven. Vanuit projecten dragen we € 150,- bij voor het Burennetwerk Gouda en € 600,- staat ons nog vrij te besteden.

Totaal plannen we te besteden 100%: 10% aan ‘Boven’, 73% aan ‘Binnen’ en 17% aan ‘Buiten’.

Toelichting investeringsbegroting

We zien niet direct noodzaak voor materiële investeringen de komende jaren.