Begroting 2018-2019

Investeringsbegroting
Er zijn op korte termijn geen voornemens voor vervangen of investeren.
Toelichting begroting

Inkomsten
De begroting van inkomsten is met het oog op verwachte groei met € 3.700 verhoogd ten opzichte van de werkelijke tienden van het vorige jaar.

Uitgaven
In principe geven wij onze inkomsten door volgens de procuratieregeling en het declaratiebeleid van 2018-2019.