Rafaël Gemeenschap Gouda wordt geleid door een bestuur.
Het bestuur wordt gevormd door 8 leden die voorzien in roulerend voorzitterschap, secretariaat en penningmeesterschap.

Beloning
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.