Rafaël Gouda wordt geleid door een bestuur.
Het bestuur wordt gevormd door 6 leden die de taken onderling hebben verdeeld. Uit hen wordt het dagelijks bestuur gevormd door een secretaris, penningmeester en voorzitter.

Beloning
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.