Ontmoeten

Wij vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten. Dat doen we op zondagochtend tijdens de samenkomst, maar ook doordeweeks via een huisgroep, bijbelstudiegroep of muziekavond. In de verschillende groepssamenstellingen hebben wij verbinding met elkaar, maar zoeken wij bovenal de verbinding met God. De Bijbel en vooral de woorden die Jezus gesproken heeft vormen daarbij voor ons de leidraad. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt en dat je Gods liefde ervaart.

Ontdekken

Wij zijn als kerk samen bezig te ontdekken wat de diepere betekenis is van de woorden die Jezus heeft gesproken en de verhalen uit de Bijbel. Wij beseffen maar al te goed dat we op veel levensvragen geen antwoord kunnen geven. Maar met elkaar ontdekken we wat het betekent om te geloven in Gods waarheid.

Ontvangen

Wie je ook bent, wat je ook gelooft, waar je ook vandaan komt en wat je verleden ook is. God houdt van ieder mens. Deze liefde mogen wij allemaal ontvangen. Maar als er gebeurtenissen in jouw leven hebben plaatsgevonden die er voor zorgen dat jij deze liefde niet kunt ontvangen, dan staan wij als kerk om jou heen en zullen je helpen, zodat jij herstel mag ontvangen en een leven mag gaan leiden zoals God het bedoeld heeft.

Doorgeven

Van dat wat God aan ieder van ons geeft mogen wij doorgeven. Dat kan op vele manieren. Door gewoon aanwezig te zijn, maar ook door een taak op te pakken binnen de kerk of door juist naar buiten te gaan.