Rafaël Gouda en ANBI

Gegevens Kerkgenootschap

ANBI zoeken Belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

RSIN 809247525
Naam Rafaël Gemeenschap Gouda, kortweg Rafaël Gouda
Postadres Binnenpolderweg 12, 2807 LB  GOUDA
Bezoekadres Calslaan 100, 2804 RT  GOUDA
Email info@rafaelgouda.nl
Telefoon 06 12881901
Bankgegevens NL55 RABO 0362 4003 77

Giften
De giften voor Rafaël Gouda zijn belastingaftrekbaar.
Je kunt giften overmaken via IBAN-nummer  NL55 RABO 0362 4003 77  t.n.v. Rafaël Gemeenschap Gouda.

Doelstelling
Rafaël Gouda brengt verbinding en herstel de wereld in door het delen van Gods liefdevolle kracht met een netwerk van huisgroepen.

Bestuurssamenstelling
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een secretaris, voorzitter en penningmeester.

Beloningsbeleid
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Jaarverslag

Jaarrekening

Beleidsplan

Begroting