Rafaël Gouda en ANBI

Gegevens Kerkgenootschap

ANBI zoeken Belastingdiensthttps://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

RSIN 809247525
Naam Rafaël Gemeenschap Gouda, kortweg Rafaël Gouda
Postadres Binnenpolderweg 12, 2807 LB  GOUDA
Bezoekadres Calslaan 100, 2804 RT  GOUDA
Email info@rafaelgouda.nl
Telefoon 06 12881901
Bankgegevens NL55 RABO 0362 4003 77

Giften
De giften voor Rafaël Gouda zijn belastingaftrekbaar.
Je kunt giften overmaken via IBAN-nummer  NL55 RABO 0362 4003 77  t.n.v. Rafaël Gemeenschap Gouda.

Doelstelling
Rafaël Gemeenschap Gouda bestaat uit een netwerk van huisgroepen die Gods liefdevolle kracht met woord en daad de wereld inbrengen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 6 leden die voor het dagelijks bestuur een secretaris, penningmeester en voorzitter hebben aangewezen.

Beloningsbeleid
De bestuursfuncties en medewerkers zijn onbezoldigd.

Jaarverslag
Het jaarverslag kun je hier lezen.

Jaarrekening
De jaarrekening kun je hier lezen.

Beleidsplan
Het beleidsplan kun je hier lezen.

Begroting
De begroting kun je hier lezen.