Inleiding

Dit verslag laat zien hoe we in 2017 vorm hebben gegeven aan ons verlangen om veilige verbinding te zoeken met God, elkaar en de wereld om ons heen. Als een veelkleurig weefsel van vele draden zijn we met elkaar verweven door de liefde van God en elkaar.

Activiteitenverslag

Elke zondagochtend kwamen we plenair bij elkaar voor aanbidding, onderwijs en gebed.

Het onderwijs is verzorgd door interne sprekers en gastsprekers vanuit ons vertrouwde netwerk.

De aanbiddingsdiensten droegen inspirerend en hart openend bij aan wat God ons wilde leren. De kwaliteit van het muziekteam is ook dit jaar weer toegenomen. Externe sprekers bevestigden dit meermalen.

De huisgroepen kwamen geregeld bij elkaar en hebben veel voor elkaar mogen betekenen. In deze groepen was er pastorale zorg, aandacht en gebed voor elkaar.

Ook in 2017 functioneerden de gebedsteams. Tweemaal per maand baden voorbidders trouw voor alle leden van de gemeente. En eens per maand kwam de vrouwenbidstond bij elkaar.

De mannen ontmoetten elkaar maandelijks op informele wijze en in Brabantse gezelligheid.

De kinderwerkers vergaderden regelmatig en verzorgden met toewijding het kinderwerk.

In 2017 kwamen de tieners niet meer als groep bijeen. Wel verzorgden ze een jeugddienst,  bezocht een groep de EO Jongerendag en ontvingen we als gemeente de U-turnband.

Het Paasontbijt, Entheos, Burennetwerk Gouda, de Voedsel- en Nonfoodbank werden vanuit onze gemeente financieel ondersteund om het Woord naar buiten toe kracht bij te zetten. Ook dit jaar werd door de gemeenschap ruimhartig bijgedragen aan de Goudse

kerstinzameling van de Voedselbank.

Voor elk gemeentelid was persoonlijke aandacht op de verjaardag, dankzij persoonlijke verjaardagskaarten, met liefde vervaardigd en zorgvuldig verzonden!

De website onderging een update, en de vruchten daarvan werden in 2017 al merkbaar. Rafaël Gouda werd vaker en makkelijker gevonden. Geregeld waren er gasten in de dienst.

De techniekdienst bewaakte onderhoud en functioneren van de installaties. Verder trof zij voorbereidingen voor het maken van een bibliotheekkast, die hergebruik en uitwisseling van boeken mogelijk zal maken.

Onze leiders en aspirantleiders konden deelnemen aan enkele interne leidersvergaderingen. Ook was er gelegenheid deel te nemen aan de regionale en landelijke ontmoetingen en trainingsmomenten van Rafaël.

Samenstelling bedieningsleiders en bestuur

Dit is het eerste jaar dat een bestuursteam van 4 echtparen de gemeente heeft geleid, nadat in 2016 afscheid werd genomen van het voorgangersechtpaar.

Het team werd vakkundig gecoacht door Cris van Dusseldorp. De werkvergaderingen werden afgewisseld met gebedsavonden.

Bedieningsleiders

Zaal- en techniekdienst : André van Keulen

Team gastvrijheid : Anita van Weerdhuizen

Aanbidding : Hilde Buizer

Kinder- en jeugdwerk : Janneke van Keulen

Woord, gebed en zending : Bas Buizer

Bestuur

secretaris : Bas Buizer

penningmeester : Bas Buizer

voorzitter :

algemeen lid : Hilde Buizer, Remko en Jeanette Mulder, André en Janneke van Keulen, Rob Straver en Anita van Weerdhuizen

 

In dit overgangsjaar ondervonden we de voor- en nadelen van een 8-koppig bestuur.

Gezondheidsproblemen en overbelasting speelden het bestuur parten.

Mogelijk zal een herbezinning nodig zijn op de organisatie van het gemeenteleven, waarbij de organisatorische druk voor het bestuur wordt verminderd en de gemeente meer als een organisme kan gaan functioneren.