Jaarverslag 2018

Inleiding

Dit verslag laat zien hoe we in 2018 vorm hebben gegeven aan ons verlangen om veilige verbinding te zoeken met God, elkaar en de wereld om ons heen. Als een veelkleurig weefsel van vele draden zijn we met elkaar verweven door de liefde voor God en elkaar.

Activiteitenverslag

Elke zondagochtend kwamen we plenair bij elkaar voor aanbidding, onderwijs en gebed.

Het onderwijs is verzorgd door interne sprekers en gastsprekers vanuit ons landelijk netwerk.

Het muziekteam oefende maandelijks in de school en kwam daarnaast maandelijks een keer als groep bijeen. Dat heeft ook dit jaar weer bijgedragen aan de onderlinge verbinding en de kwaliteit van de samenzang in de gemeente.

De huisgroepen kwamen geregeld bij elkaar en hebben veel voor elkaar mogen betekenen. In deze groepen was er pastorale zorg, aandacht en gebed voor elkaar.

Ook in 2018 functioneerden de gebedsteams. Tweemaal per maand baden voorbidders trouw voor alle leden van de gemeente. En eens per maand kwam de vrouwenbidstond bij elkaar.

De mannen ontmoetten elkaar maandelijks op informele wijze en in Brabantse gezelligheid.

De kinderwerkers vergaderden regelmatig en verzorgden met toewijding het kinderwerk.

In 2018 kwamen de tieners niet meer als groep bijeen. Wel verzorgden ze een jeugddienst,  bezocht een groep de EO Jongerendag en gingen ze naar het U-turn weekend.

Het Paasontbijt, Entheos, Burennetwerk Gouda, de Voedsel- en Nonfoodbank en Compassion werden vanuit onze gemeente financieel ondersteund om het Woord naar buiten toe kracht bij te zetten.

Voor elk gemeentelid was persoonlijke aandacht op de verjaardag in de vorm van een kaart, met liefde vervaardigd en zorgvuldig verzonden!

Via de website werd Rafaël Gouda vaker en makkelijker gevonden. Geregeld waren er gasten in de dienst.

Het Infoteam kon het jaar afsluiten met de creatie van twee gastvrije welkomstbanners bij de toegangsdeuren van de aula.

De techniekdienst bewaakte onderhoud en functioneren van de installaties. De materialen voor het maken van een bibliotheekkast, die hergebruik en uitwisseling van boeken mogelijk zal maken zijn al ingekocht.

Onze leiders en aspirantleiders konden deelnemen aan enkele interne leidersvergaderingen. Ook was er gelegenheid deel te nemen aan de regionale en landelijke ontmoetingen en trainingsmomenten van Rafaël.