Als SGP, CDA en ChristenUnie hechten we aan een goede relatie met kerken, gemeenten en christelijke gemeenschappen in onze stad. Daarom willen wij de traditie om elkaar te ontmoeten als ‘Kerk en Politiek’ weer concretiseren met deze uitnodiging.

Op dinsdag 9 april 2019 bent u van harte welkom in het Huis van de Stad om 20.00 uur tijdens onze gezamenlijke fractie vergadering. Naast ontmoeting willen we graag met u in gesprek over uw visie, mening over de politiek in Gouda en thema’s die u als christelijke gemeenschap raakt.

Met deze vooraankondiging willen we alvast de datum onder uw aandacht brengen maar ook vragen welke onderwerpen volgens u op de agenda moeten staan. We zien dan ook graag uw reactie tegemoet op wout.schonewille@gouda.nl

In Hem verbonden,

CDA, Martijn van der Wind
SGP, Jacques Rozendaal
ChristenUnie, Wout Schonewille

Programma

19.45 uur Inloop met koffie
20.00 uur Opening
20.10 uur Agenda

  • Voorstellen: Naam, Kerk/gemeente, Inventarisatie
  • Bespreking onderwerpen: korte inleiding, reactie aanwezigen (politiek is stil), korte reactie politiek.

21.00 uur Pauze met ‘koffietafelgesprekken’ rondom thema’s.
21.20 uur Vervolg bespreking onderwerpen
21.50 uur Afsluiting